AK Hiway Next Whitehorse, YT  

Milepost 884: Miles Canyon of the Yukon River.