Colorado Next Durango to Silverton on the D&SNGRR  

  The white water of the Animas.