Alaska Next

Glenallen to Valdez

 

 

A self-portrait on our return trip through Thompson Pass.