Alaska Next

Skagway

 

 

A trestle bridge on the White Pass & Yukon Railway.