New Mexico Next Taos Pueblo, New Mexico  

 

The Catholic Church of San Geronimo.