Texas Next Goliad, Texas  

 

  The Goliad State Park & Historical Site includes the 18th century Presidio La Bahia and Mission Espiritu Santo.
  These photos were taken on 9 August 2008.