Grand Tetons Next Teton Mountains  

 

One of Grand Teton's small glaciers.