PikesPeak Next Pikes Peak Cog Railway  

  Underway, the cog railway follows Ruxton Creek for several miles through Englemann Canyon.